Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви уведоми за това как Ела77 ЕООД използва вашите лични данни като администратор на лични данни, а също и за това как бихте могли да променяте своите предпочитания и настройки във връзка с това използване.
Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание
От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Ела77 ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:
 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като изпращане на фактура, например.
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.
Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители
Ела77 ЕООД не предоставя услуги за регистрирани потребители и затова не събира и данни за тях.
Данни, събирани за всички посетители
Ела77 ЕООД събира данни за всички посетители, а именно следните категории данни:
 • Google със съответните свои продукти: Google Analytics: https://privacy.google.com/# ;
Данни, събирани от прочитане на бисквитки
Ела77 ЕООД не събира данни посредством бисквитки.
На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни
Ела77 ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:
 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Ела77 ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Ела77 ЕООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:
  • Google със съответните свои продукти: Google Analytics: https://privacy.google.com/# ;
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).
Защита на информацията
Ела77 ЕООД не записва лични данни на потребителите.
Колко време съхраняваме информацията
Ела77 ЕООД не събира данни посредством бисквитки.
По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.
Контакти
Ела77 ЕООД © Всички права запазени.